Jak rezerwoać

1. Przeglądanie i wybór ofert

W celu wyboru wycieczki zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie www.odkrywajswiat.pl.

Podczas wyszukiwania interesującej Państwa oferty należy określić kryteria wyjazdu, tak aby wynik wyszukiwania był jak najbardziej zbliżony do Państwa oczekiwań.

Po wybraniu odpowiednich kryteriów należy kliknąć przycisk "szukaj". Wyświetli się Państwu lista ofert, z których można dokonać wyboru imprezy, która najbardziej Państwu odpowiada.

2. Rezerwacja oferty

W momencie dokonania wyboru oferty i terminu spełniającego Państwa oczekiwania należy dokonać rezerwacji klikając na pole "rezerwuj".

Po pojawieniu się na ekranie formularza rezerwacyjnego należy uzupełnić dane niezbędne do przygotowania dokumentów. Założona zostanie rezerwacja wstępna, przy czym nie oznacza ona zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przesłanie wstępnej rezerwacji jest potwierdzeniem zapoznania się z warunkami uczestnictwa w danej imprezie.

3. Podpisanie umowy i płatności

Po otrzymaniu przez nas formularza, sprawdzimy dostępność miejsc oraz ostateczny koszt wybranej oferty. Następnie skontaktujemy się z Państwem i prześlemy na podany adres e-mail lub numer faksu wypełnioną umowę - zgłoszenie w wybranej imprezie turystycznej oraz warunki uczestnictwa.

Po zapoznaniu się z dokumentami należy podpisaną umowę - zgłoszenie oraz warunki uczestnictwa odesłać do nas faksem (na numer: 42 672-63-15) lub jako załącznik mailem (na mail biuro@odkrywajswiat.pl).

Ponadto rezerwację należy opłacić, są 2 sposoby płatności:

 • W siedzibie Biura Podróży Odkrywaj Świat w Łodzi – płatność gotówką

  Biuro Podróży "Odkrywaj Świat"
  ul. Gen. R. Traugutta 4
  90-107 Łódź

 • Przelew

  Biuro Podróży "Odkrywaj Świat"
  ul. Gen. R. Traugutta 4
  90-107 Łódź
  mBank
  Nr konta: 72 1140 2017 0000 4002 1118 0157

Przy płatności przelewem skontaktuje się z Państwem nasz konsultant w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących płatności. Wymagane będzie również przesłanie wraz z podpisanymi dokumentami potwierdzenia dokonania przelewu.

W momencie otrzymania wpłaty (wpłata gotówki lub zaksięgowanie pieniędzy na naszym koncie) i po podpisaniu dokumentów zawarta zostaje umowa między Klientem a Organizatorem wyjazdu.

4. Kontakt z Biurem

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z naszymi konsultantami: e-mail: biuro@odkrywajswiat.pl, telefon: 42 633-36-36.

5. Ochrona danych osobowych

Dokonując rezerwacji na stronie www.odkrywajswiat.pl Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

Biuro Podróży „Odkrywaj Świat” daje gwarancję przestrzegania zasad Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz gwarancję nieudostępniania ich innym osobom fizycznym i prawnym.

Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie z nimi odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.

Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies.

 

Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

 • realizacji usług turystycznych
 • prowadzenia działań marketingowych
 • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.